Tot Zover

Scriptie overzicht

De dood is een waardevol en fascinerend onderzoeksdomein. Hoe wij omgaan met de dood zegt veel over het leven. Deze scriptiedatabase is een faciliteit voor het online ter beschikking stellen van afstudeerscripties van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Bachelor en masterscripties rondom dood, rouw en uitvaartcultuur zijn hier gebundeld en downloadbaar (PDF). Afgestudeerden kunnen zich met hun onderzoek nadrukkelijker profileren.
Elke maand belichten we een nieuwe bijdrage.

Deze scriptie database is ontwikkeld samen met Funeraire Academie, het platform dat kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk stimuleert.