Tot Zover

Wie zijn wij?

Tot Zover is een actief museum dankzij de grote inzet van een klein betaald team (3,4 fte) en meer dan 30 vrijwilligers. Zie hieronder voor de medewerkers, bestuur en raad van advies.


Guus Sluiter

directeur | g.sluiter@totzover.nl

 

Laura Cramwinckel

kenniscentrum, educatie & funeraire academie | l.cramwinckel@totzover.nl

 

Anne Zwartbol

marketing & communicatie | a.zwartbol@totzover.nl

 

Barbara Tol

HR interne zaken | b.tol@totzover.nl

 


Bestuur

 • De heer drs. E. Doeve, voorzitter
 • De heer N.W. de Boer, penningmeester
 • De heer drs. A.J.A. Wiechmann, secretaris
 • Mevrouw L.E. Damhuis
 • Mevrouw A. Vink
 • De heer D.J. Francissen (speciaal adviseur Bestuur)

Raad van Advies

 • De heer R. Bavelaar
 • De heer drs. W.P.R.A. Cappers
 • De heer J. Enklaar
 • De heer G.J. de Heer
 • De heer J.M.H.J. Keizer
 • Mevrouw A. Krabben
 • De heer prof.dr. P.G.J. Post
 • Mevrouw M.L. Meuris

Comité van aanbeveling

 • De heer prof.dr. Herman Pleij - hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 • De heer Ernst W. Veen - voormalig directeur Hermitage Amsterdam en directeur De Nieuwe Kerk Amsterdam
 • De heer mr. F. de Zeeuw - directeur nieuwe markten Bouwfonds Wonen B.V.

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover is aangesloten bij de Museumvereniging, het Overleg Amsterdamse Musea, de International Association of Funeral Museums en de European Federation of Funeral Museums.

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover onderschrijft de Governance Code Cultuur.