Tot Zover

Hier besta ik. In eenzaamheid gestorven.

In Nederland en België sterven jaarlijks tientallen mensen in volstrekte eenzaamheid. Een groep dichters schrijft speciaal voor deze eenzame overledenen een gedicht dat zij voordragen tijdens de uitvaart. Fotograaf Bianca Sistermans en schrijver Hester van Hasselt werden geraakt door het humane karakter van de eenzame uitvaart.


Het idee om een gedicht aan een eenzaam overledene te geven komt van Bart FM Droog - destijds stadsdichter van Groningen - die vindt dat we iemand niet stilletjes mogen begraven. Hij ziet poëzie als afscheidsritueel. Zorgvuldig gekozen woorden om het bestaan te bekrachtigen van iemand die anders ongezien zou verdwijnen.

 

De eenzame uitvaart

Aan iedere eenzame uitvaart kleeft een verhaal, waarvan vaak alleen het einde bekend is: de plaats van overlijden. Soms is er ook een naam, een woning of een buurman die iets kan vertellen. Het kleine beetje informatie dat de dichter van de gemeente krijgt, vormt een eerste aanknopingspunt voor het gedicht. Vaak gaat hij zelf nog op onderzoek uit: naar de plek des onheils, het huis waar iemand is overleden of een bocht in een gracht waar iemand uit het water is gehaald. Dan begint de dichter te schrijven. Een paar dagen zet hij alles aan de kant voor de eenzaam overledene. Tot slot draagt hij het gedicht op de crematie of begrafenis voor. De eenzame uitvaart legt de kwetsbaarheid van onze huidige samenleving bloot: de dood maakt genadeloos zichtbaar hoe groot eenzaamheid kan zijn. Uit recente cijfers blijkt dat eenzaamheid een groeiend probleem is dat we niet mogen onderschatten. Het bestaat ongezien in ons midden.

Over de tentoonstelling

In de tentoonstelling staan poëzie en fotografie centraal. ‘Hier besta ik’ maakt eenzaamheid niet alleen zichtbaar, maar laat ook zien hoe kunst in het algemeen - en poëzie en fotografie in het bijzonder - de pijnlijke plekken in ons bestaan weet aan te raken. Van Hasselt en Sistermans realiseerden zich het belang van dit dichtersinitiatief, dat verder reikt dan de individuele dode. Uiteindelijk gaat het erom hoe je als samenleving zorg draagt voor elkaar. Het comité van aanbeveling voor ‘Hier besta ik’ bestaat uit Gerdi Verbeet, Youp van ’t Hek, Humberto Tan en Eberhard van der Laan.

De tentoonstelling Hier besta ik ligt in het verlengde van de eerdere tentoonstelling Dichters van dienst (2012).


Feiten over eenzaamheid

Wist jij de volgende feiten over eenzaamheid al?

  • Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.
  • Er is een verschil tussen sociale eenzaamheid (minder contact met andere mensen dan gewenst) en emotionele eenzaamheid (kwaliteit van het contact met andere mensen is minder dan gewenst)
  • Eenzaamheid komt net iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
  • Eenzaamheid komt voor in alle leeftijden.

 


Randprogramma

Naast de tentoonstelling worden er ook aanvullende activiteiten rondom het thema eenzaamheid georganiseerd. De eerstvolgende activiteit is:

Een leven mogelijk

19 november, 14:00 en 15:00 uur

Geinspireerd op de expositie Hier besta ik vraagt SLAA schrijvers aan Renée van Marissing, Rob van Essen en Joost Oomen een fictief verhaal te schrijven bij één van de foto's van Bianca Sistermans. Onder de noemer 'Een leven mogelijk' krijgt eenzaamheid een stem, een gezicht, een verhaal. Op zondag 19 november nemen de drie schrijvers je met hun verhaal mee langs hun gekozen foto's. Je kunt je aanmelden via info@totzover.nl. Wees er snel bij, er kunnen per ronde maximaal 20 mensen meelopen.

 

 

 

 


Lees verder